HoChiMinh City Street Show 2017 Nguyen Hue walking Street with the music band Rhythm Nation |
Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối Chủ Nhật với chương trình nghệ thuật đường phố sôi nổi với ban nhạc Rhythm nation

(891)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*